Atatürk Üniversitesi Almanya'da Kampüs Kuruyor

Atatürk Üniversitesi ile Almanya'daki Fachhochschule Für Ökonomie und Managemet (FOM) Üniversitesi işbirliği ile oluşturulan ATAFOM projesiyle öğrenciler uluslar arası çift diploma sahibi olacak.

Atatürk Üniversitesi ile Almanya'daki Fachhochschule Für Ökonomie und Managemet (FOM) Üniversitesi işbirliği ile oluşturulan ATAFOM projesiyle öğrenciler uluslar arası çift diploma sahibi olacak.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında ATAFOM programının amacı ve işleyişi hakkında bilgi verildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak ve FOM Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burghard Hermeier'in katılımıyla düzenlenen toplantıda ATAFOM'un üniversite öğrencilerine sağlayacağı katkılar anlatıldı. Koçak, yaptığı açıklamada: Üniversitemizin Uluslararasılaşma hamlesi olarak Atatürk Üniversitesi ile FOM Hochschule arasında ilk iki yarıyılı Atatürk Üniversitesinin sorumluluğunda, takip eden altı yarıyılı da FOM Hochschule'nin sorumluluğunda toplam 8 yarıyıllık ortak uluslararası çift diploma veren eğitim -öğretim lisans programları oluşturulmuş ve bu programlar "ATAFOM Programları" olarak isimlendirilmiştir. Bu kapsamda 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 300 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ile "İşletme Alanında Almanca Lisans Programı" her iki ülke yetkili makamlarının onayı ile açılmıştır. FOM Hochschule'nin Berlin yerleşkesinde pilot uygulama olarak başlatılan bu program, gelecek eğitim-öğretim dönemlerinde FOM Hochschule'nin diğer yerleşkelerinde ve farklı programlarla da sürdürülecektir." dedi. ATAFOM Programları; 2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon yılı hedefleri; Türk ve Alman araştırma kuruluşları, üniversiteleri ve şirketleri arasındaki yeni ortaklıklarla ikili işbirliğini genişletmek, genç neslin geleceğine yönelik bireysel fırsatları yüksek nitelikli eğitim sunarak her iki devlet için güvence altına almak bu sayede uzman işgücü açığını gidermek, bilim ve toplum arasındaki bağlantıyı güçlendirmek olarak açıklandı.

FOM Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burghard Hermeier ise: "31 binin üzerindeki öğrencisiyle kamuya hizmet eden FOM Almanya'nın en büyük özel üniversitesidir. Çalışan nüfusa, mesleğe paralel olarak, akademik yeterlilik kazanmaya ve resmi olarak uluslararası geçerli olan lisans ve yüksek lisans diploması almaya olanak sunar. Eğitimin merkezinde, ekonomi bilimi ve mühendislik alanlarında pratiğe yönelik yükseköğrenim türleri bulunmaktadır." şeklinde konuştu.