Dövizin Volatilitesi ve Sahte Yorumlar
Prof. Dr Orhan KÜÇÜK

Prof. Dr Orhan KÜÇÜK

Dövizin Volatilitesi ve Sahte Yorumlar

16 Şubat 2015 - 12:33

Dövizin Volatilitesi ve Sahte Yorumlar

Orhan KÜÇÜK*

Dövizin volatilitesi yani esnekliği, aşağı yukarı hareket etmesi veya değişkenliği anlamına gelmektedir.

Bilindiği üzere döviz fiyatları aşağı yukarı oynamakta, düşerken de çıkarken de dalgalı seyir izlemektedir. Bu durumun elbette kazananları olmakla birlikte, küçük tasarruf sahipleri çoğunlukla zarar etmektedir. Bu durum yıllardır spekülatif olarak kullanılmakta, insanlar aldatılmaktadır.

Dövize bağlı olarak altın fiyatları da değişmekte, altının ons fiyatındaki değişim ile özellikle doların fiyatındaki değişim birlikte hareket ettiğinde altın çok hızlı hareket etmekte, diğer farklı varyasyonlar farklı sonuçlar vermektedir.

Bunun ötesinde spekülatif müdahaleler finansal yatırım araçlarını beklentilerin ya da reel olarak olması gerekenin farklı yönünde veya farklı miktarda etkilemektedir.

Sağolsun (?) televizyonlarda gazetelerde boy gösteren sözde ekonomistlerin, sanki her durumda geçerli bir nedensellik varmış gibi, bu aşağı ve yukarı hareketleri bir sebebe bağlayan ifadeleri inandırıcı geliyor ve önemli olumsuz sonuçlar doğuruyor.

Birincisi küçük tasarruf sahiplerini zarar uğratıyor, sosyo ekonomik ve psikolojik sorunlara yol açıyor. İkinci olarak da makro ekonomi açısından ülkeye zarar veriyor.

Gerek dövizin volatilitesi, gerekse altın vb. araçlardaki fiyat yükseliş ve azalışları, küçük tasarrufçunun zararıyla sonuçlanmakta, sermayenin bir elde toplanmasına hizmet etmektedir. Bu nedenle, zor durumda kalma, planların tutmaması, psikolojik sarsıntılar gibi olumsuz sonuçlar yaşanabilmektedir. Resmin büyüğünde ise; kapitalizm sitemini işletmekte, oyun, kurallar değişmeksizin oynanmaya devam etmektedir.

Makro ekonomi açısından bakıldığında durum şöyle özetlenebilir: Bu hareketlilik; borç stokunu, cari açığı, enflasyonu, aşırı değerlenmelerde yapılan müdahalelerden dolayı rezervleri etkilemekte, bu sefer ülkeler sömürülmektedir.

Ne yapılması gerektiğine ve bu konuda dünya ekonomisine ve ekonomi yönetimine önerimizi başka yazıda paylaşacağım. Şimdi bu tespite ilaveten değinmek istediğim husus sahte yorumlar ve yorumculardır.

İşin aslı şudur: İpin ucu sağlıklı ellerde değildir. Değer yükselince yorumculardan yükselme yorumları gelmekte, şöyle oldu böyle oldu diye laf kalabalığı ile cerbeze yapılmaktadır. Düşünce de yine hüsn-ü tali ile yine güzel bir sebep bulunmakta, böylece bu oyun oynanmaya, sözde yorumcular insanları ekran başına veya sütunlarına bağlamakta, kendileri de bu tiyatrodan para kazanmaktadır.

Usuldendir eğer takke düşer kel görünürse, dublör sahneyi kaçarak terk eder. Peki aylardır gerek sosyal medyadan gerekse sütunlardan paylaştığımız halde, sizlerin de bileceği üzere, döviz ve altın yorumları tutmayan, düşecek dedikleri altın neredeyse bir ayda %25 değerlenince siz hiç kalemini bırakan onurlu ekonomist gördünüz mü? Duydunuz mu?

Hayır değil mi? Hatta şimdi seçimler yaklaşmışken, şöyle ekonomist böyle ekonomist diye parti kapılarını aşındırıyor da olabilirler.

Şimdi soruyorum? Sonuca göre yapılan, ya şöyledir ya böyle diye kahve falı gibi yapılan ekonomi yorumlarına başka ne denebilir? Ben en hafifinden

“Sahte Yorum” diyorum.

Dikkatli olalım. Nasıl yapacağımıza başka yazıda değineceğim.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum…

 

* Doç. Dr., İİBF, İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı 

[email protected], https://twitter.com/orhankucuk4, https://www.facebook.com/orhan.kucuk.9231

 

Bu yazı 1892 defa okunmuştur .

Son Yazılar